โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาประจวบฯ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.บางสะพาน และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ในวันออกษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

“หัวหิน” จัดใหญ่ “Hua Hin Food Fest 2022 on the Beach” 30 ก.ย.-1 ต.ค.นี้
“หัวหิน” จัดใหญ่ “Hua Hin Food Fest 2022 on the Beach” 30 ก.ย.-1 ต.ค.นี้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ท่องเที่ยวและกีฬาประจวบฯ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
ท่องเที่ยวและกีฬาประจวบฯ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.บางสะพาน และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.บางสะพาน และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ในวันออกษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนร่วมสร้างมหาบุญใหญ่ในวันออกษา “ตักบาตรเทโวโรหณะ” ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“หัวหิน” จัดใหญ่ “Hua Hin Food Fest 2022 on the Beach” 30 ก.ย.-1 ต.ค.นี้
“หัวหิน” จัดใหญ่ “Hua Hin Food Fest 2022 on the Beach” 30 ก.ย.-1 ต.ค.นี้
เทศบาลเมืองหัวหิน อนุรักษ์และสืบทอดเพลงพื้นบ้านให้กับนักเรียน
เทศบาลเมืองหัวหิน อนุรักษ์และสืบทอดเพลงพื้นบ้านให้กับนักเรียน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เทศบาลประจวบฯ จัดประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๓ นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ อสม. อปพร. และ
ประธานกรรมการชุมชน รวมจำนวน 110 คนเข้าร่วมประชุมฯ
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government