ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.บางสะพาน และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ อ.บางสะพาน และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ เหล่ากาชาดจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน โดยเยี่ยมบ้านของ นายวาส กันอินทร์ อายุ 101 ปี เลขที่ 24/5 หมู่ที่ 11 ต.ร่อนทอง และบ้านของ นายโฉม ประจำเมือง อายุ 102 ปี เลขที่ 103/3 หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยจำนวน 4 หลัง ในพื้นที่ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ได้แก่ นายสนั่น กล้าหาญ อายุ 64 ปี เลขที่ 16/18 หมู่ที่ 7 . นางที จันทร์ผล อายุ 75 ปี เลขที่ 26/1 หมู่ที่ 7, นางสาวเกสร ยิ้มใย อายุ 67 ปี เลขที่ 65/1 หมู่ที่ 11 และ นางติ๋ม นพรัตน์ อายุ 69 ปี เลขที่ 11 หมู่ที่ 11 พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 4 ราย สร้างความดีใจเป็นอย่างมากให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag