จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 26 กันยายน 2565 ที่พระอุโบสถวัดธรรมิการาม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแด่วัดธรรมิการาม เพื่อร่วมอุทิศบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นผู้ออกรับเทียนพรรษาพระราชทาน พร้อมคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประกอบพิธี หลอมรวมใจทำกิจกรรมประกอบความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีจิตศรัทธาและได้ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา พระราชทานเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดธรรมมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบฯ และ วัดราชายตนบรรพต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การถวายเทียนพรรษามหามงคล ดังกล่าว เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา เป็นการทะนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป และน้อมถวายบุญกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจน ให้ชนชาวไทยและชาวโลกทุกรูปนามเชื้อชาติเกิดความสมัครสมาน สามัคคี มีความผาสุก ร่มเย็น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag