ท่องเที่ยวและกีฬาประจวบฯ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา

ท่องเที่ยวและกีฬาประจวบฯ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ

ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนที่มีจิตอาสาในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในประเทศต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag